PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 2. 2014 JN2088/2014, Storitve: Storitve oglaševanja in trženja 7.3.2014
20. 2. 2014 JN2060/2014, Blago: Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki 5.3.2014
20. 2. 2014 JN2053/2014, Blago: Toaletni papir, robčki, brisače in serviete 26.3.2014
20. 2. 2014 JN2049/2014, Blago: Motorna vozila 3.3.2014


Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
21. 2. 2014 JN2081/2014, Storitve: Storitve ocenjevanja in svetovanja
20. 2. 2014 JN2074/2014, Blago: Zbiralne posode, zbiralne vrečke, pripomočki za drenažo in kompleti
20. 2. 2014 JN2072/2014, Storitve: Storitve čiščenja
20. 2. 2014 JN2046/2014, Blago: Pohištvo za šole


Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena ZJNVETPS
Datum objave Naziv Skrajni rok
20. 2. 2014 JN2050/2014, Storitve: Pranje avtomobilov in podobne storitve 4.3.2014


Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena ZJNVETPS
Datum objave Naziv
20. 2. 2014 JN2043/2014, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 9. 2014 JN2090/2014, Blago: Kmetijski stroji 1.10.2014
20. 2. 2014 JN2077/2014, Gradnje: Gradbena dela na zgodovinskem spomeniku 21.3.2014
20. 2. 2014 JN2075/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas 3.3.2014
20. 2. 2014 JN2071/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve 4.3.2014
20. 2. 2014 JN2069/2014, Blago: Pisarniške potrebščine 2.4.2014
20. 2. 2014 JN2067/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve 4.3.2014
20. 2. 2014 JN2058/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja avtomobilov 18.3.2014
20. 2. 2014 JN2057/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 10.3.2014
20. 2. 2014 JN2052/2014, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve 3.4.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
20. 2. 2014 JN2073/2014, Blago: Medicinska oprema
20. 2. 2014 JN2066/2014, Gradnje: Gradbena dela
20. 2. 2014 JN2064/2014, Storitve: Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu
20. 2. 2014 JN2062/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani
20. 2. 2014 JN2048/2014, Gradnje: Strojna inštalacijska dela
20. 2. 2014 JN2042/2014, Storitve: Storitve v rednem zračnem prevozu


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 10. 2014 JN2091/2014, Blago: Kmetijski stroji 23.10.2014
20. 2. 2014 JN2051/2014, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila 3.4.2014


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 2. 2014 JN2089/2014, Storitve: Sistemi podatkovnih baz 7.3.2014
21. 2. 2014 JN2083/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas 3.3.2014
21. 2. 2014 JN2082/2014, Gradnje: Gradbena dela na napravi za proizvodnjo električne energije iz deponijskih plinov 28.2.2014
21. 2. 2014 JN2080/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 28.2.2014
21. 2. 2014 JN2078/2014, Gradnje: Gradbena dela  
20. 2. 2014 JN2068/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč 4.3.2014
20. 2. 2014 JN2065/2014, Blago: Kartografske storitve 10.3.2014
20. 2. 2014 JN2061/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah 28.2.2014
20. 2. 2014 JN2059/2014, Gradnje: Gradbena dela na gradu 20.12.2013
20. 2. 2014 JN2056/2014, Gradnje: Dela za rečno regulacijo in protipoplavno zaščito 21.11.2013
20. 2. 2014 JN2054/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 3.3.2014
20. 2. 2014 JN2045/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 26.2.2014
20. 2. 2014 JN2044/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji 7.3.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
21. 2. 2014 JN2087/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
21. 2. 2014 JN2086/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
21. 2. 2014 JN2085/2014, Gradnje: Gradbena dela
20. 2. 2014 JN2076/2014, Gradnje: Rastlinjaki
20. 2. 2014 JN2070/2014, Storitve: Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
20. 2. 2014 JN2063/2014, Storitve: Storitve upravljanja naprav za vzdrževanje računalniških sistemov
20. 2. 2014 JN2055/2014, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 2. 2014 JN2084/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in kirurške opreme 17.1.2014
21. 2. 2014 JN2079/2014, Blago: Snemalni sistemi in diagnostične naprave 27.2.2014
20. 2. 2014 JN2047/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve 4.3.2014


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno